EN
LT
PL
RU
Prisijungti
Registruotis
Grąžinimo taisyklės
1. Bendrosios nuostatos.
1. 1. Šios Grąžinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato www.chickimap.com tinklalapio (toliau – Tinklalapis) Paslaugų grąžinimo tvarką. Susipažinimą su Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina registracijos metu pažymėdamas varnelę prie teiginio "Sutinku su Pirkimo taisyklės ir sąlygos, Pristatymo taisyklės, Grąžinimo taisyklės, Privatumo politika". Taip pat jos yra viešinamos Tinklalapio apatinėje eilutėje.


2. Paslaugos pratęsimas.
2. 1. Pirkėjui raštiškai informuojant Pardavėją apie nesklandumus naudojantis www.chickimap.com Tinklalapio paslaugomis, gali būti pratęstas Paslaugos įsigijimo laikotarpis proporcingai tiek dienų kiek Pirkėjas negalėjo naudotis paslaugomis dėl Pardavėjo kaltės. Jei vykdomi Tinklalapio atnaujinimo darbai, Pirkėjo įsigytos paslaugos terminas automatiškai prasitęsia.

3. Pinigų grąžinimas.
3. 1. Pirkėjui raštiškai informuojant Pardavėją gali būti grąžinami pinigai už sumokėtas paslaugas per 14 darbo dienų tik tuo atveju, jei Pirkėjas dėl Pardavėjo kaltės negali naudotis įsigytomis paslaugomis (nesuteikta prieiga prie mokamų paslaugų, techniniai nesklandumai ar trikdžiai naudojantis paslaugomis ir pan.).
3. 2. Pardavėjas turi teisę nepatenkinti Pirkėjo prašymo grąžinti pinigus už suteiktas paslaugas, jeigu naudojimasis paskyra yra sutrikdomas dėl Pirkėjui iškilusių techninių nesklandumų (interneto ryšio, elektros energijos teikimo sutrikimų ir kitais panašiais atvejais) bei nemokėjimo naudotis Tinklalapio paslaugomis.

4. Baigiamosios nuostatos.
4. 1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo prie Tinklalapio metu.
4. 2. Pirkėjų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Taisyklėmis, teikiami Pardavėjui Tinklalapio skiltyje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
UAB ChickiMap, įmonės kodas305888999, Santariškių g. 75-34, Vilnius, +37067000809, info@chickimap.com