EN
LT
PL
RU
Prisijungti
Registruotis
Pristatymo taisyklės
1. Bendrosios nuostatos.
1. 1. Šios Pristatymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato www.chickimap.com tinklalapio (toliau – Tinklalapis) Paslaugų pristatymo tvarką. Susipažinimą su Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina registracijos metu pažymėdamas varnelę prie teiginio "Sutinku su Pirkimo taisyklės ir sąlygos, Pristatymo taisyklės, Grąžinimo taisyklės, Privatumo politika". Taip pat jos yra viešinamos Tinklalapio apatinėje eilutėje.


2. Paslaugų įsigijimas.
2. 1. Vadovaujantis ,,Pirkimo taisyklėmis ir sąlygomis", Paslauga laikoma įsigyta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs norimą paslaugų planą atlieka apmokėjimą.
2. 2. Paslaugų plano pirkimas naudojantis elektronine bankininkystevykdomas šiais etapais:
a) Pirkėjas užpildo savo kontaktinius duomenis ir prie apmokėjimo būdo pasirenka savo banką;
b) pardavėjas Pirkėją nukreipia į PaySera.com puslapį ir perduoda sistemai duomenis apie sumą, kurią reikia apmokėti.
c) PaySera.com nukreipia Pirkėjo pasirinkto banko elektroninės bankininkystės sistemą. Elektroninės bankininkystės sistemoje Pirkėjas prisijungia įprastu būdu ir sistema jam suformuoja mokėjimą už išsirinktas prekes. Pirkėjas patvirtina mokėjimą;
d) patvirtinus mokėjimą, elektroninės bankininkystės puslapis uždaromas ir Pirkėjas sugrįžta į www.chickimap.com Tinklalapį.
2. 3. Organizacijos naudotojas atlikdamas registraciją ir užsakydamas norimą paslaugų planą, nurodo savo organizacijos pavadinimą, įstaigos kodą, adresą ir Pirkėjo kontaktinius duomenis (vardas, telefono numeris, elektroninis paštas). Sistema automatiškai sugeneruoja Sąskaitą faktūrą. Gavus apmokėjimą aktyvuojama paskyra. Biudžetinėse įstaigose galimas paskyros aktyvavimas nuo Sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

3. Paslaugų pristatymas.
3. 1. Gavus apmokėjimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu atsiunčiamas apmokėjimo patvirtinimo laiškas ir nuo to momento aktyvuojamas įsigytas Paslaugų planas numatytam laikotarpiui.
3. 2. Apmokėjęs už Paslaugas ir negavęs prieigos prie mokamų Paslaugų, Pirkėjas turi teisę kartu su atlikto apmokėjimo įrodymu kreiptis į Pardavėją dėl Paslaugų plano aktyvavimo.

4. Baigiamosios nuostatos.
4. 1. Pirkėjas turi teisę naudotis www.chickimap.com Tinklalapio teikiamomis Paslaugomis neribotai viso Paslaugos įsigijimo laikotarpiu.
4. 1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo prie Tinklalapio metu.
4. 2. Pirkėjų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Taisyklėmis, teikiami Pardavėjui Tinklalapio skiltyje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
UAB ChickiMap, įmonės kodas305888999, Santariškių g. 75-34, Vilnius, +37067000809, info@chickimap.com