EN
LT
PL
RU
Prisijungti
Registruotis
Privatumo politika
1. Bendrosios nuostatos.
1. 1. UAB „ChickiMap“ (toliau - Įmonė) saugo ir gerbia Tinklapio paslaugų pirkėjų asmens duomenų privatumą. Asmens duomenys - informacija pagal kurią galima atpažinti Asmenį - tiesiogiai ar netiesiogiai nustatant jo tapatybę: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius ir kiti asmens duomenys, kurie apibrėžti ES ,,Bendrajame duomenų apsaugos reglamente."
1. 2. Ši privatumo politika (toliau – Politika), kartu su dokumentais, nurodytais šioje politikoje, numato pagrindus, kuriais Įmonė renka, tvarko ir saugo Asmens duomenis arba kuriuos Įmonei suteikia patys Asmenys. Asmenys yra prašomi atidžiai perskaityti šią Politiką, tam, kad būtų teisingai suprastas Įmonės požiūris ir praktika, susijusi su Asmens duomenimis bei tai, kaip tokie duomenys bus tvarkomi.
1. 3. Susipažinimą su Politika Asmuo patvirtina registracijos metu pažymėdamas varnelę prie teiginio "Sutinku su Pirkimo taisyklės ir sąlygos, Pristatymo taisyklės, Grąžinimo taisyklės, Privatumo politika".


2. Informacija, kurią įmonė renka apie asmenis.
2. 1. Įmonė gali rinkti ir tvarkyti šią informaciją apie Asmenis:
a) informaciją, kurią Asmenys ar organizacijos nurodo Tinklalapio registracijos metu, adresu www.chickimap.com;
b) duomenys, kuriuos papildomai pateikia Asmuo ar organizacija atsiskaitant už mokamas paslaugas;
c) visus susirašinėjimus tarp Asmenų ir Įmonės;
d) duomenis apie Asmenų naršymo svetainėje istoriją ir su tuo susijusius duomenis;
e) Asmenų IP adresus.

3. Asmens informacijos rinkimo tikslai.
3. 1. Asmens informacija naudojama siekiant teikti kokybiškas Įmonės paslaugas. Ji yra saugiai saugoma Įmonės serveriuose ir su ja nėra dalijamasi su jokiomis trečiosiomis šalimis.
3. 2. Gavus Asmenų sutikimą informacija gali būti naudojama tiesioginės rinkodaros tikslais: primenant apie įsigyto Paslaugų plano pabaigą, pateikiant naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją apie Pardavėjų, partnerių paslaugas ir (ar) prekes ar kitą informaciją. Asmenys turi teisę bet kuriuo metu kreiptis į Įmonę ir atsisakyti šios paslaugos.

4. Asmenų teisės.
4. 1. Nuo duomenų gavimo momento Asmens duomenys yra saugojami nuo praradimo, neleistino panaudojimo ar teisėto pagrindo neturinčio šių duomenų pakeitimo. Įmonė taiko griežtas Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
4. 2. Jeigu Įmonei kyla abejonių dėl Asmens pateiktų Asmens duomenų teisingumo, Įmonė turi teisę sustabdyti šio Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.
4. 3. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
4. 4. Įmonė nesaugoja pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Ankstesnė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Asmenų teisės.
5. 1. Tvarkant Asmens duomenis, Įmonė užtikrina Asmenų teises vadovaujantis ES ,,Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu." Asmenys turi teisę:
a) prašyti, kad Įmonė leistų susipažinti su Asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
b) nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
c) į duomenų perkeliamumą;
d) bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

6. Išorinės svetainės.
6. 1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – Įmonės verslo partnerių svetaines. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad išorinės svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras Privatumo politikas.

7. Baigiamosios nuostatos.
7. 1. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Politiką. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravę Asmenys bus informuojami prisijungimo prie Tinklalapio metu.
7. 2. Pirkėjų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Politika, teikiami Pardavėjui Tinklalapio skiltyje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
UAB ChickiMap, įmonės kodas305888999, Santariškių g. 75-34, Vilnius, +37067000809, info@chickimap.com