EN
LT
PL
RU
Prisijungti
Registruotis
Pirkimo taisyklės ir sąlygos
1. Bendrosios nuostatos.
1. 1. Šios Pirkimo taisyklės ir sąlygos (toliau – Taisyklės) nustato paslaugų įsigijimą www.chickimap.com tinklalapyje (toliau – Tinklalapis). Susipažinimą su Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina registracijos metu pažymėdamas varnelę prie teiginio "Sutinku su Pirkimo taisyklės ir sąlygos, Pristatymo taisyklės, Grąžinimo taisyklės, Privatumo politika". Taip pat jos yra viešinamos Tinklalapio apatinėje eilutėje.
1. 2. Tinklalapyje pateikta informacija, įskaitant tekstą, paveikslėlius, iliustracijas, grafinį dizainą ir programinę įrangą yra saugoma Autorinių teisių įstatymo. Jos panaudojimas be raštiško Autorių sutikimo draudžiamas. Pažeidęs minėtas intelektualinės nuosavybės teises, asmuo bus patrauktas atsakomybėn pagal atitinkamus teisės aktus ir bus įpareigotas atsakyti už visus Pardavėjo patirtus nuostolius.
1. 3. Pardavėjas turi teisę be išankstinio pranešimo stabdyti prieigą prie vartotojo paskyros tais atvejais, kai vartotojas pažeidžia Taisykles ir teisės aktų nuostatas, kai naudodamas paskyrą pažeidžia kitų asmenų teisės ir teisėtus interesus.
1. 4. Draudžiama Tinklalapio teikiamas mokamas paslaugas perleisti komerciniais ar kitais tikslais tretiesiems asmenims.


2. Paslaugų įsigijimas.
2. 1. Paslauga laikoma įsigyta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs norimą paslaugų planą atlieka apmokėjimą.
2. 2. Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu atsiunčiamas apmokėjimo patvirtinimo laiškas ir nuo to momento aktyvuojamas įsigytas paslaugų planas. Biudžetinėse įstaigose galimas paskyros aktyvavimas nuo Sąskaitos Faktūros išrašymo dienos.

3. Pirkėjo įsipareigojimai.
3. 1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už paslaugas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjui tenka pareiga apmokant prekes nurodyti teisingus duomenis, reikalingus apmokėjimui įvykdyti. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už klaidingų duomenų nurodymą.
3. 2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti jokiems tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis arba turi pagrindo manyti, kad jie tapo žinomi tretiesiems asmenims, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją www.chickimap.com internetinės parduotuvės skiltyje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4. Pirkėjo teisės.
4. 1. Pirkėjas turi teisę naudotis www.chickimap.com Tinklalapio teikiamomis Paslaugomis neribotai viso Paslaugos įsigijimo laikotarpiu.
4. 2. Apmokėjęs už Paslaugas ir negavęs prieigos prie mokamų Paslaugų, Pirkėjas turi teisę kartu su atlikto apmokėjimo įrodymu kreiptis į Pardavėją dėl Paslaugų plano aktyvavimo.
4. 3. Pirkėjas, pastebėjęs techninius nesklandumus, turi teisę pranešti apie tai Pardavėjui raštu ir pasinaudoti Paslaugos pratęsimo ar Pinigų grąžinimo galimybe. Plačiau aprašyta ,,Grąžinimo taisyklėse“.

5. Pardavėjo įsipareigojimai.
5. 1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.chickimap.com teikiamomis Paslaugomis.
5. 2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir saugoti jo asmeninę informaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
5. 3. Pardavėjas įsipareigoja gavęs Pirkėjo apmokėjimą, aktyvuoti prieigą prie pasirinkto paslaugų plano numatytam laikotarpiui.
5. 4. Pardavėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Pirkėju ir operatyviai spręsti iškilusius techninius nesklandumus dėl Pardavėjo kaltės.

6. Pardavėjo teisės.
6. 1. Jei Pirkėjas bando pakenkti www.chickimap.com Tinklalapio darbo stabilumui ir saugumui, netinkamai naudojasi ar pažeidžia kitus savo įsipareigojimus Pardavėjui, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis Tinklalapio teikiamomis paslaugomis arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
6. 2. Pardavėjas turi teisę keisti Paslaugų planų įsigijimo kainas. Paslaugų pratęsimo plano kaina gali skirtis nuo anksčiau įsigyto Paslaugų plano kainos.
6. 3. Pardavėjas turi teisę laikinai nutraukti Tinklalapio veiklą vykdant Tinklalapio atnaujinimo darbus. Tokiu atveju Pirkėjo įsigytos paslaugos terminas automatiškai prasitęsia. Informacija apie Tinklalapio atnaujinimo darbus būtų skelbiama www.chickimap.com Tinklalapyje.
6. 4. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali neterminuotai nutraukti Tinklalapio veiklą.

7. Paslaugų kainos ir apmokėjimo būdai.
7. 1. Paslaugų planų kainos yra nustatomos Pardavėjo ir nurodomos eurais.
7. 2. Už www.chickimap.com teikiamas paslaugas sumokėti galima naudojantis:
a) elektroninės bankininkystės sistema: AB bankas „Swedbank“, AB „SEB bankas“, ,,Luminor“, ,,Revolut“, ,,AB ,,Šiaulių bankas‘‘, AS ,,Citadele banka“, UAB ,,Medicinos bankas“, Lietuvos centrinė kredito unija, N26 ir kt. Mokėjimų apdorojimui naudojama PaySera.com sistema;
b) VISA, Mastercard kreditinėmis kortelėmis;
c) banko pavedimu:
SĄSKAITOS REKVIZITAI:
Gavėjas: UAB ,,ChickiMap’’.
Sąskaitos numeris: LT983500010014594441.
Bankas: UAB „Paysera LT”.
Banko kodas: 35000, SWIFT: EVIULT2VXXX.
Mokėjimo paskirtis: užsakymo numeris.
7. 3. Pirkėjui pasirinktu būdu įvykdžius apmokėjimą už paslaugas, t.y. įskaičius Pirkėjo pervestas lėšas į Pardavėjo sąskaitą, aktyvuojamas įsigytas paslaugų planas. Biudžetinėse įstaigose galimas paskyros aktyvavimas nuo Sąskaitos Faktūros išrašymo dienos.

8. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės.
8. 1. Pardavėjas savo pasirinkimu gali inicijuoti įvairias akcijas www.chickimap.com Tinklalapyje.
8. 2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, keisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

9. Apsikeitimas informacija.
9. 1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pateikdamas savo elektroninio pašto adresą Tinklalapio vartotojas sutinka nurodytu elektroninio pašto adresu gauti Tinklalapio platinamą informaciją.
9. 2. Pirkėjas visus pranešimus pateikia Pardavėjo Tinklalapio skiltyje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10. Baigiamosios nuostatos.
10. 1. Visi nesutarimai, kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sprendžiami geranoriškai. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo registracijos vietą.
10. 2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo prie Tinklalapio metu. Norėdamas nusipirkti ar atnaujinti paslaugą Pirkėjas privalės iš naujo patvirtinti pakeistas Taisykles.
10. 3. Pirkėjų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Taisyklėmis, teikiami Pardavėjui Tinklalapio skiltyje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
UAB ChickiMap, įmonės kodas305888999, Santariškių g. 75-34, Vilnius, +37067000809, info@chickimap.com